Polish Genealogy

Panasiuk

Notatki


Results 1 do 50 z 1,063

      1 2 3 4 5 ... 22» dalej»

 #   Notatki   Link do 
1
1816.02.25. M6 Marcin Liwski lat 25 K i Maryanna Mrozik?wna lat 21 P Krubin nr 16
MM m. przy stryju Jakubie Mroziku lat 45 gospodarz w Krubinie nr 9
R: Pawe? Liwski (n?) i Magdalena W?jcik lat 50 Maciej Mrozik (n?) i Anastazya (n?)
?: Jakub Mrozik lat 45 pracowity z Krubina nr 9, Franciszek Mrozik lat 28 brat
Maryanny (panny m?odej) z Krubina nr 1, Piotr Mr?z lat 39 z Krubina nr 8 i Jan
Korze? z Krubina nr 10; wszyscy gospodarze. 
Liwski, Marcin (I1562)
 
2
1816.02.25. M6 Marcin Liwski lat 25 K i Maryanna Mrozik?wna lat 21 P Krubin nr 16
MM m. przy stryju Jakubie Mroziku lat 45 gospodarz w Krubinie nr 9
R: Pawe? Liwski (n?) i Magdalena W?jcik lat 50 Maciej Mrozik (n?) i Anastazya (n?)
?: Jakub Mrozik lat 45 pracowity z Krubina nr 9, Franciszek Mrozik lat 28 brat
Maryanny (panny m?odej) z Krubina nr 1, Piotr Mr?z lat 39 z Krubina nr 8 i Jan
Korze? z Krubina nr 10; wszyscy gospodarze.
P?niej wyst?puje zawsze pd nazwiskiem Mr?z 
Mrozik, Maryanna (I1563)
 
3
1818.01.24. M8 Bonifacy Liwski K i Marianna Derlacz P Krubin
R: Pawe? Liwski i Magdalena W?jcik Kacper Derlacz i Joanna Bienias
1818.01.24. M8 Bonifacy Liwski lat 20 K i Maryanna Dur?aczowna (Derlacz) lat 18 P Krubin
R: Pawe? Liwski (n?) i Magdalena Woycikowna ? m. Krubin nr 18, gospodyni
Kacper Durlacz i Johanna Bienias ? m. Krubin nr 28
?: Stanis?aw Liwski lat 36 gospodarz z Krubina nr 17, Kazimierz ?uk lat 36 gospodarz
z Okunina nr 22, Walek Gronek lat 36 z Krubina nr 20 i Kar?l Dyrlacz lat 32
gospodarz z Krubina nr 21 
Liwski, Bonifacy (I1568)
 
4
1818.01.24. M8 Bonifacy Liwski lat 20 K i Maryanna Dur?aczowna (Derlacz) lat 18 P Krubin
R: Pawe? Liwski (n?) i Magdalena Woycikowna ? m. Krubin nr 18, gospodyni
Kacper Durlacz i Johanna Bienias ? m. Krubin nr 28
?: Stanis?aw Liwski lat 36 gospodarz z Krubina nr 17, Kazimierz ?uk lat 36 gospodarz
z Okunina nr 22, Walek Gronek lat 36 z Krubina nr 20 i Kar?l Dyrlacz lat 32
gospodarz z Krubina nr 21 
Derlacz, Maryanna (I1569)
 
5
1819.01.30. M2 Tadeusz Traczyk K i Monika Liwska P Jan?wek
R: Walenty Traczyk i Anastazja Milewska Pawe? Liwski i Magdalena W?jcik 
Liwska, Monika (I1572)
 
6
1819.01.30. M2 Tadeusz Traczyk K i Monika Liwska P Jan?wek
R: Walenty Traczyk i Anastazja Milewska Pawe? Liwski i Magdalena W?jcik 
Traczyk, Tadeusz (I1573)
 
7
1828.03.24.11. Z26 Jan Liwski lat 3 Krubin
R: Marcin Liwski lat 31 gospodarz i Maryanna Mr?z lat 31
St: Jak?b Mr?z lat 60 i Andrzej Gronek lat 36; obaj gospodarze z Krubina 
Liwski, Jan (I1578)
 
8
1837.02.05. M8 Andrzej Wisnieski (Wi?niewski) i Marianna Bogda?ska Wilk?w
R: Grzegorz Wisnieski i Anna Pakoca; Micha? Bogda?ski i Urszula Koper 
Wisnieski, Andrzej (I1798)
 
9
1837.02.05. M8 Andrzej Wisnieski (Wi?niewski) i Marianna Bogda?ska Wilk?w
R: Grzegorz Wisnieski i Anna Pakoca; Micha? Bogda?ski i Urszula Koper 
Bogda, Marianna (I1799)
 
10
1846.11.22.12. M22 Jozef Pakoca lat 20 K i Maryanna Kapusta lat 26 P Secyminek
R: Roch Pakoca i Zofia Kr?lewicz gospodarze w Secyminku
Jozef Kapusta (n?) i Franciszka Paw?oszczanka (Paw?owska) gospodyni wie? Boczki
par. ?owicka. Franciszka wysz?a ponownie za m?? i nazywa si? Budzynowa
Maryanna - U Boczki, m. Secymin i jest s?u??c?. ?lub odby? si? w G?usku
?: Jgnacy Dmoch lat 31 i Walenty Kowalski lat 28; obydwaj gospodarze z Secyminka

1849.09.27.12. Z43 Marianna Pakoca z d. Kapusta lat 27 Secyminek
?ona Jozefa Pakocy, bezdzietna (a Aleksander!?), bez maj?tku, na tyfus
St: Piotr Zarzycki lat 56 i Jozef Pakoca m?? zmar?ej lat 23; obaj wyrobnicy z Secyminka  
Kapusta, Maryanna (I654)
 
11
1851.02.02.13. M5 Jozef Pakoca lat 24 W i Maryanna Wrobleska (Wr?blewska) l.19 P Secyminek
JP ? U Secyminek, wdowiec od 1849.09.23. po Mariannie Kapusta, wyrobnik
R: Roch Pakoca wyrobnik i Zofia Kr?lewicz
Wawrzyniec Wrobleski (n?) i Agata Adamiak wdowa wyrobnica m. Secymin
?: Jozef Falkoski lat 39 i Stanis?aw Pakoca lat 25; obydwaj gospodarze z Secymina

1890.09.12. Z111 Marianna Pakoca z d. Wr?blewska lat 62 wdowa (M1851.02.02.) Polesie Nowe
R: Wawrzyniec Wr?blewski i Agata Adamiak
Jej m?em by? J?zef Pakoca ? syn Rocha i Zofii Pakoc?w 
Wr, Maryanna (I657)
 
12
1859.02.14.15. M18 Kazimierz Mr?z lat 23 K i Scholastyka Florczak lat 16 P Krubin par. NDM
KM ? U Krubin, m. Krubin przy bracie gospodarzu
SF ? U Krubin, m. Krubin przy matce gospodyni
R: Jan Mr?z (n?) i Anastazya Sosi?ska (Sosie?ska, n?)
Franciszek Florczak (n?) i Katarzyna Mr?z
?: Adam Mr?z lat 58 i Jgnacy Gontarz lat 40; obaj gospodarze z Krubina  
Florczak, Scholastyka (I1090)
 
13
1865.01.30.13. M6 Jan Sawicki lat 22 K Julianna Siwek lat 24 P Suchocin
JS ? U i m. Suchocin przy ojcu; JS ? U G?ra, m. Suchocin przy rodzicach
R: Pawe? Sawicki i Tekla Woznicka (n?) Sebastyan Siwek i J?zefa Bia?og?rska
?: Jan Rusiecki lat 48 i J?zef D?utek lat 40; obydwaj gospodarze z Suchocina 
Sawicki, Jan (I1623)
 
14 obraz 62 poz. 1232 U Makarowce ks. Maksym Piotrowicz Kap.
1813.03.26., ch. 27., Anna Panasiuk; rodzice: Casimiri Panasiuk i Marianna Predkowna
ch.: Antonius Panasiuk i Marianna Predkowna AP Bia?ystok 
Panasiuk, Anna (I1993)
 
15 obraz 15 poz. 260 U Makarowce ks. FSE
1799.07.20. chrzest Simeone; rodzice: Benedicti i Teressa P?ackowski
ch.: Martinianus Bark?owski i Joana ?opotowna
asiste Joannes Mie?ko i Constantia Pretk?owa (!) 
P, Simeon (I1982)
 
16 obraz 18 poz. 362 U (Z1810.10.15.)? Makarowce ks. FSE
1800.10.27. chrzest Thadeu; R: Casimiri i Marianna (z d. Predko?) Panasiuk (moi 3xpra!?)
ch.: Demetrius Jerocki i Marcella Karcy?yna
ks. Fabian Sebastian Eysymontt 
Panasiuk, Tadeusz (I1981)
 
17 obraz 118 poz. 32 U Makarowce ks. AT
1861.10.14., chrzest 15., Jurowlany
Anna Michaj?owna Panasiuk
o. Michai? Feliksow Panasiuk
m. Wiktoria Siemienowna Mie?kowna - oboje prawos?awni
ch. Jerczmiej? Iwanow Sawickij
i Ma?gorata Iwanowna Kojtowa oboje z Makarowc?w. 
Panasiuk, Anna (I1966)
 
18 obraz 124 poz. 22 M Makarowce ks. Aleksander Taranowicz
1861.07.16., Jurowlany
Michai? Feliksow Panasiuk lat 28 (U1833) prawos?awny
i Wiktoria Siemienowna Mie?kowna lat 28 (U1833) prawos?awna
MP: Osip Jegoriew Mie?ko i Antoni ?awrientiew Kojta; obaj z Makarowc?w
WM: Niko?aj Iwanow Sawickij i Jegor Wikientojew Sienkiewicz; te? Makarowce 
Mie, Wiktorya (I1954)
 
19 obraz 22 poz. 7 U Makarowce dwiaczek Ilja Sosnowskij
1867.02.16., chrzest 17., Anastasija; rodzice: Michai? Feliksow Panasiuk
i Wiktorija Siemienowna
ch.: Adam Silwiestrow Mie?ko i Anna Michaj?owna Predkowa
swiaszczennik Aleksandr Taranowicz ; chrzest w Jurowlanach 
Panasiuk, Anastasija (I1968)
 
20 obraz 26 poz. 14 U Makarowce; swiaszczennik Aleksandr Taranowicz
dwiaczek Ilja Sosnowskij
1864.05.16., chrzest 17., Marija; rodzice: Michai? Feliksow Panasiuk
i Wiktorija Siemienowna
ch.: Karl Iwanow Dobrienczik i Anna Michaj?owna Kojtowna; oboje z Makarowc?w  
Panasiuk, Marija (I1967)
 
21 ... Fergin by? zamo?nym w?a?cicielem m.in. m?yna w Warszawie, po odebraniu kt?rego
prze?ywa? to bardzo i za?ama? si? psychicznie.  
Fergin, Jan (I70)
 
22 adres: ul. Po?aniecka 19, 04-992 Warszawa.
Poprzednio (np. 1985 rok) mieszkali: ul. Go?awicka 11 m. 45, Warszawa 
Polo, Danuta (I126)
 
23 Helena z d. Brzozowa, I voto Brizler, ?ona J?zefa Suskiego, ?lub wzi?li w USC Warszawa Zach?d w dniu 1951.04.07., na aktu 272/IV.51, zapisany w NDM przez Urz?dnika Stanu Cywilnego A. Gientek w dniu 1952.02.12.  Brzozowa, Helena (I852)
 
24 1759.07.13. U Jan Gwalbert Pakoca [Socomin] Secymin
R: J?zef Pakoca i Katarzyna
Ch: Josephus Arkabus z Ma?ej Wsi i Francisca Zwierkowska z G?uska 
Pakoca, Jan Gwalbert (I1438)
 
25 1766. U Ignacy Pawe? Pakoca Secymin
R: J?zef Pakoca i Katarzyna 
Pakoca, Ignacy Pawe (I1742)
 
26 1767. U Regina Pakoca Secymin
R: J?zef Pakoca i Katarzyna  
Pakoca, Regina (I1472)
 
27 1771. U Brygida Cecylia Pakoca Secymin
R: J?zef Pakoca i Katarzyna 
Pakoca, Brygida Cecylia (I1473)
 
28 1772.08.15. U Wawrzyniec Pustu?, kt?ry w 1820 roku ?eni si? z Ann? Wi?niewsk? z d. Pakoca
(c?rka Micha?a i Agnieszki Pakoc?w)

1820.02.06. M 9 Wawrzyniec Pustu? K i Anna Wi?niewska z d. Pakoca W Secymin
R: Walenty Pustu? i Marianna Mazurek Micha? Pakoca i Agnieszka
Z metryki: Wawrzyniec Pustu?, m?odzian, komornik z Secymina, maj?cy wg metryki wypi?tey z xi?g Ko?cio?a ?omi?skiego rok czterdziesty ?smy, gdy? rodzi? si? w roku 1772.08.15., syn zmar?ych w Dziekanowie Gminie ?omny Walentego Pustu? i Maryanny Mazurk?wny
Anna z Pakoc?w Wisnieska wdowa od roku 1814.01.24. maj?ca wed?ug metryki zapisanej w xi?gach Ko?cio?a G?uskiego rok czterdziesty, gdy? rodzi?a si? w roku 1780.08.06. w Secyminie Gminie tej?e na gospodarstwie mieszkaj?ca, c?rka zmar?ych Micha?a i Agnieszki Pakoc?w.
?: Franciszek Jarkiewicz lat 29 kowal, Andrzej Pakoca lat 38 gospodarz, J?zef
Adamiak lat 46 gospodarz i Woyciech Malinoski lat 41, zamieszkali w Secyminie  
Pustu, Wawrzyniec (I1449)
 
29 1780.08.06. U Anna Pakoca, c?rka Micha?a i Agnieszki Pakoc?w

1820.02.06. M 9 Wawrzyniec Pustu? K i Anna Wi?niewska z d. Pakoca W Secymin
R: Walenty Pustu? i Marianna Mazurek Micha? Pakoca i Agnieszka
Z metryki: Wawrzyniec Pustu?, m?odzian, komornik z Secymina, maj?cy wg metryki wypi?tey z xi?g Ko?cio?a ?omi?skiego rok czterdziesty ?smy, gdy? rodzi? si? w roku 1772.08.15., syn zmar?ych w Dziekanowie Gminie ?omny Walentego Pustu? i Maryanny Mazurk?wny
Anna z Pakoc?w Wisnieska wdowa od roku 1814.01.24. maj?ca wed?ug metryki zapisanej w xi?gach Ko?cio?a G?uskiego rok czterdziesty, gdy? rodzi?a si? w roku 1780.08.06. w Secyminie Gminie tej?e na gospodarstwie mieszkaj?ca, c?rka zmar?ych Micha?a i Agnieszki Pakoc?w.
?: Franciszek Jarkiewicz lat 29 kowal, Andrzej Pakoca lat 38 gospodarz, J?zef
Adamiak lat 46 gospodarz i Woyciech Malinoski lat 41, zamieszkali w Secyminie

1832.06.22.21. Z25 Anna Pusto? lat 53 (U1779) z d. Pakoca Secymin par. G?usk
?ona pozosta?ego Wawrzy?ca Pusto?a wyrobnika z Secymina
St: J?zef Dmoch lat 24 wyrobnik zi?? zmar?ej (m?? Antoniny) i Tomasz Pakoca lat 27 gospodarz  
Pakoca, Anna (I1448)
 
30 1786.01.15. U10 Agnieszka Suska (siostra Wawrze?ca) par. Cieksyn
R: Andrzey Suski i Maryanna 
Suska, Agnieszka (I1603)
 
31 1787.10.15. M Rafa? Potocki i Agnieszka Pierzchalska Zakroczym

1850.01.29.10. Z6 Rafa? Potocki lat 97 W wyrobnik, U i m. w Z. Zakroczym
wdowiec po Agnieszce z Pierzchalskich
R: brak
St: Dyonizy Potocki lat 65 i Andrzey Wierzbowski lat 40; obaj rolnicy z Zakroczymia  
Potocki, Rafa (I1863)
 
32 1787.10.15. M Rafa? Potocki i Agnieszka Pierzchalska Zakroczym  Pierzchalska, Agnieszka (I1864)
 
33 1791.01.30. U Marianna Potocka Zakroczym
R: Rafa? Potocki i Agnieszka Pierzchalska 
Potocka, Marianna (I1865)
 
34 1792.10.09. U Dionizy Potocki Zakroczym
R: Rafa? Potocki i Agnieszka Pierzchalska

1857.09.02.09. M12 Dyonizy Potocki lat 75 W i Maryanna Modzelewicz lat 70 W Zakroczym
DP w?a?ciciel domu, wdowiec po Cecylii z Basiewicz?w przed czterema laty w
Zakroczymiu zmar?ej
MM ? U w Cio?kowie, m. Zakroczym, z w?asnych fundusz?w utrzymuj?ca si?, wdowa
po Michale Modzelewiczu obywatelu w P?ocku przed dwudziestu laty zmar?ym
R: Rafa? Potocki (n?) i Agnieszka Pierzchalska (n?)
Stanis?aw Cio?kowski (n?) i Rozalia Przedpe?ska (n?)
?: Franciszek Biela?ski lat 67 i Piotr Szymankiewicz lat 54; obywatele miejscy z Zakr.

1874. Z29 Dyonizy Potocki lat 80 W Zakroczym
R: Rafa? Potocki i Agnieszka Zakroczymska (Pierzchalska!!) 
Potocki, Dyonizy (I1850)
 
35 1794.10.05. U41 Franciszka Suska (siostra Wawrze?ca) par. Cieksyn
R: Andrzey Suski i Maryanna

1796.06.21 Z18 Franciszka Susek (Suska) par. Cieksyn
R: Andrzey Suski i Maryanna (siostra Wawrze?ca)  
Suska, Franciszka (I1604)
 
36 1796.04.04. U Franciszka Potocka Zakroczym
R: Rafa? Potocki i Agnieszka Pierzchalska 
Potocka, Franciszka (I1866)
 
37 1798.11.12. U Katarzyna Potocka Zakroczym
R: Rafa? Potocki i Agnieszka Pierzchalska

1827.09.07.13. Z33 Katarzyna Potocka lat 25 Zakroczym
pozostawi?a ?yj?cych rodzic?w
R: Rafa? Potocki i Agnieszka Pierzchalska
St: Rafa? Potocki lat 60 i Dyonizy Potocki lat 20; obaj obywatele z Zakroczymia 
Potocka, Katarzyna (I1867)
 
38 1800.11.28. U54 Andrzej Pakoc par. Chociszewo
R: Gasper (Kacper) Pakoc i Franciszka (Ziemia?czyk?)

1833.02.17. M12 Andrzej Pakoca (brat Rocha nie!) i Katarzyna Goszczy?ska Secyminek
R: Kacper Pakoca i Franciszka Ziemia?czyk
Balcer Goszczy?ski i Katarzyna Jarkiewicz 
Pakoca, Andrzey (I1457)
 
39 1802. U5 Stanis?aw Wi?niewski Secymin
R: Grzegorz Wi?niewski i Anna (Pakoca?)

1822.02.10. M7 Stanis?aw Wisnieski lat 20 K i Katarzyna Rojeska lat 19 P Ga?
SW s?u??cy w Secyminie, U1802.05.08., na podst. Metryki
KR ? U par. Kampinos, U1803.10.06., na podst. Metryki
R: Grzegorz Wisnieski (n?) i Anna Pustu? z d. Pakoca; ze swoj? matk?! - z Secymina
Szymon Rojeski i Maryanna ? mieszkaj? w Gaci
?: Piotr Koblak lat 36, Jozef Ara?ny lat 60, Andrzej Karli?ski lat 44 i Andrzej
Nowakoski lat 33; gospodarze z G?uska


1826.01.29. M 6 Stanis?aw Wi?nieski W i Ewa K?sik G?usk
R: Grzegorz Wisnieski i Anna Pakoca Stanis?aw K?sik i Marcjanna 
Wi, Stanis (I1479)
 
40 1802.04.24. U Katarzyna Pakoca par. Chociszewo
R: Kazimierz Pakoca i Jadwiga ? w akcie M Katarzyny ksi?dz wpisa? chyba tak na pa??!!!

1803.01.23. U62 Katarzyna Pakoca par. Chociszewo
R: Gasper (Kacper?) Pakoca i Franciszka (Ziemia?czyk?)

1821.03.04. M12 Jak?b Orzechowski lat 22 K i Katarzyna Pakoca lat 19 P Secyminek
JO ? U1799.0513., par. Kampinos, m. w Secyminku na gospodarstwie z rodzicami
KP ? U1802.04.24., par. Chociszewo, m. w ?ladowie par. Kamion komor? rodzice
mieszkaj?, a Katarzyna mieszka w Secyminku u brata
R: Jan Orzechowski i Maryanna Kazimierz Pakoca i Jadwiga
(raczej Kacper Pakoca i Franciszka)
?: Jak?b Jarkiewicz lat 54 mieszkaj?cy komor? w Secyminku, Tomasz Dmoch lat 32
gospodarz, Onufry Po?ci?ski lat 23 i Jan Jarkiewicz lat 30, obaj komor? w
Secyminie mieszkaj?cy.  
Pakoca, Katarzyna (I1743)
 
41 1804. U9 Marianna Wi?niewska Secymin
R: Grzegorz Wi?niewski i Anna (Pakoca?)

1826.07.09. M14 Izydor Gajewski W i Marianna Wisnieska (Wi?niewska) Ga?
R: Wojciech Gajewski i Marianna Grzegorz Wisniewski i Anna Pakoca 
Wi, Marianna (I1744)
 
42 1804.07.03. U28 J?zef Kalasanty Borzym Wola par. Zegrze
R: Hilary Borzym i Cecylia M?otkoska ojciec honestos (uczciwy)

1824.01.24.09. M1 Jozef Kalasanty Borzym lat 19 K i Ma?gorzata Dupska lat 20 P Wieliszew
JKB ? U par. Zegrze, m. Wieliszew, gospodarz po zm. rodzicach w asystencji starszego
brata Wal?tego Borzyma. Jozef z?o?y? ?wiadectwo oyca swojego Hilarego Borzyma
wydane z Urz?du W?jta Gminy Jab?onna, jako nie ma ?y?: 1823.03.03. Z?o?y? tak?e i
Matki swey Cecyli Borzymowey akt zeyscia wypisany z Ksi?g Urz?dnika stanu
cywilnego Gminy Wieliszewskiej pod rokiem 1809. Stanu rolnego.
MD ? U par. Wieliszew, mieszka w asystencji oyca i przy oycu na gospodarstwie
R: Hilary Borzym (n?) i Cecylia M?otkoska (n?) Jakob Dupski w?o?cianin gospodarz
?: Franciszek Stachnio lat 49 s?siad i Bernardyn Gruczek lat 32 s?siad oraz Mateusz
Piwowarczyk lat 33 wuj za?lubionej i Franciszek Oktaba lat 54 niekrewny. Wszyscy
w?o?cianie gospodarze z Wieliszewa.

1840.11.16. M14 J?zef Borzym W i Katarzyna Drewnik P Wieliszew
R: Hilary Borzym i Cecylia M?otkoska Miko?aj Drewnik i Balbina Koz?oska 
Borzym, J (I1665)
 
43 1805. U8 Justyna Pakoca (Z1887.02.20.) m?? Wrzesi?ski Secymin
R: Kacper Pakoca i Franciszka Ziemia?czyk

1828.10.26. M13 Jan Bili?ski i Justyna Pakoca Secymin
R: Stanis?aw Bili?ski i Helena Kacper Pakoca i Franciszka Ziemia?czyk

1833.06.24. M 19 Jakub Wrzesi?ski W i Justyna Bili?ska z d. Pakoca W Secyminek
wdowa po Janie Bili?skim Z1832.04.17.
R: Grzegorz Wrzesi?ski i Petronela Kacper Pakoca i Franciszka Ziemia?czyk 
Pakoca, Justyna (I1470)
 
44 1805.11.08. U Stanis?aw Potocki Zakroczym
R: Rafa? Potocki i Agnieszka Pierzchalska 
Potocki, Stanis (I1868)
 
45 1806. U3 El?bieta Dmoch (p?niejsza ?ona Tomasza Pakocy) Secyminek
R: Jakub Dmoch i Barbara Lewandowska

1826.05.14. M13 Tomasz Pakoca i El?bieta Dmoch Secymin
R: Andrzej Pakoca i Julianna Bogda?ska Jakub Dmoch i Barbara 
Dmoch, El (I1746)
 
46 1808.07.25.14. Z41 Marjanna Suska lat 60, ?ona owdowia?ego Andrzeja Suski par. Cieksyn
gospodyni we wsi Lelewo
St: Andrzey Suski m?? i wdowiec i Jan Zar?bski s?siad; obaj w?o?cianie z Lelewa
Xi?dz Teodor Mieszkowski proboszcz Ciexy?ski
 
..., Maryanna (I1602)
 
47 1809.03.08. Z51 Katarzyna M?otkoska lat 15 Wieliszew
R: Kacper M?otkoski i Marianna Wierzboska 
M, Katarzyna (I1666)
 
48 1809.04.27.04. Z54 Cecylia Borzym z d. M?otkoska lat 24 Wieliszew (Wieliszewo)
ma??onka w powt?rnym ma??e?stwie pozosta?ego Hilarego Borzyma gospodarza
R: Kacper M?otkoski i Marianna Wierzboska
St: Kacper M?otkoski lat 50 oyciec zmar?ej i Fabian Kucienski lat 50; obaj stanu
w?o?cia?skiego na gospodarstwie z Wieliszewa 
M, Cecylia (I1664)
 
49 1809.05.10. Z54 Ignacy M?otkoski lat 25 Wieliszew
R: Kacper M?otkoski i Marianna Wierzboska 
M, Ignacy (I1669)
 
50 1809.07.15. U 39 Urszula Wisniewska Secymin
R: Grzegorz Wisniewski i Anna Pakoca

1818.08.22.21. Z 45 Urszula Wi?nieska lat 8 (U1810) (U1809.07.15.) Myszewo par. Leoncin
R: Grzegorz Wi?nieski (n?) i Anna Pakoca (wdowa) z Myszewa gmina Secymin
St: Kacper Drzewiecki lat 40 z Myszewa i Andrzej Gaw?oski lat 34 z Krobieczewa 
Wi, Urszula (I1469)
 

      1 2 3 4 5 ... 22» dalej»Szybkie linki

Kontakt

Informacje administratora